Corona

Information om Ädelfors folkhögskolas hantering av Coronavirusets (Covid-19) spridning.

På Ädelfors folkhögskola  följer vi Corona-virusets spridning och hur det kan påverka verksamheten. Vi följer Folkhälsoinstitutet riktlinjer via deras informationskanaler. Medarbetares, deltagares och gästers hälsa och säkerhet sätts hela tiden främst.  Vi arbetar förebyggande med god handhygien och har utvidgat lokalvården i alla offentliga miljöer. Medarbetare som har besökt utsatta områden får inte vara i tjänst. Medarbetare som känner sig sjuka får stanna hemma och vid misstanke om coronasmitta kontaktas sjukvården.

Vaccination 1177För mer information