Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Ädelfors folkhögskola är ett folkbildnings- konferens- och kulturcentrum för alla i det livslånga lärandet.

Verksamhets- och bildningsidé

Kvalitetstänkande och miljöhänsyn går hand i hand med omtanken om våra kursdeltagare, gäster och konferensdeltagare. Fokus ligger på folkbildning men verksamheten breddas till att omfatta även kommersiell verksamhet utifrån arbetarrörelsens humanistiska värdegrund, allt för att utveckla en långsiktig lönsamhet.


För mer information

Ole Busse
Rektor

0383-571 11
ole.busse@adelfors.nu