Föreläsningsserie våren 2022

Föreläsningsserie våren 2022

Föreläsningsserie under våren

Boka vårens föreläsningar! Alla föreläsningar är på fredagar klockan 10.00-12.00 (utom den 1 april). Vi gästas bland andra av Dick Harrison och Stefan Einhorn.

Här kan du kan ladda ned och läsa om alla föreläsarna. Föreläsningsserie våren 2022.pdf.

Vårens sista föreläsning fredagen den 20 maj kl. 10.00.

Mikael Gustafsson: Orkidéer i det småländska och öländska landskapet
I Sverige finns ett femtiotal orkidéarter och flera av dessa är hotade, bland annat på grund av att det gamla bondelandskapet med beteshagar och slåtterängar har ersatts med modernare markbruk. I föreläsningen kommer Mikael Gustafsson att redogöra för flertalet av de arter som förekommer i Småland och på Öland samt de olika arternas krav på sin livsmiljö såsom berggrund, jordart, omgivande vegetation samt klimat. En art har föreläsaren själv även drivit upp från frö, för utsättning i biosfärsområdet Östra Vätterbranterna, inom ramarna för ett pilotprojekt. Mikael Gustafsson är lektor i geovetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation, en del av Jönköping University. I grunden geolog har han även doktorerat i oceanografi och har en lärarutbildning, samt är sekreterare i Svenska orkidésällskapet.

Pris: 100 kr per föreläsning. Välj till att lunch för 90 kr. Veckans matsedel.

Boka föreläsningar direkt online Du kan boka enstaka, flera eller samtliga föreläsningar plus lunch med formuläret Boka föreläsning.

Alt. kontakta
Sara Vinterdag
0383-571 46
sara.vinterdag@adelfors.nuFör mer information