/media/132315/hander_ggogle_kurs.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132527579050000000

Google for Education som lärmiljö

Intensivkurs på distans för folkhögskolepedagoger. Har du och dina deltagare ännu inte kommit in i klassrummet? Sitter ni fortfarande ute i materialrummet och delar mappar med varandra? Visste du att ni med Google for Education har möjlighet att arbeta i en av de mest inbjudande och kreativa plattformarna som finns? Skapad med och för pedagoger?

Kursen ges vid tre tillfällen under första halvåret 2021. Välj den modul som passar dig bäst.

Tillfälle 1: 19-21 februari, heldagar - uppföljning 28 februari, kl 15-17.

Tillfälle 2: 9-11 april, heldagar - uppföljning 18 april, kl 15-17.

Tillfälle 3: 17-19 juni, heldagar - uppföljning 23 juni, kl 15-17
 

Kurserna är kostnadsfria. Läs mer och ansök.