Temakurser

Alla Temakurser år 2021 är inställda på grund av rådande läge med Covid 19. Besök hemsidan regelbundet för information om eventuella kurser 2022.

Syfte

Att avlasta hemmiljön, få kunskap för att kunna utveckla sin personlighet, kunna få kunskap om sin eget funktionsnedsättning samt att skapa möjligheter för delaktighet i samhället. Det är viktigt att denna målgrupp får ett långsamt kursförlopp så att de hinner ta tillvara kunskaper som de själva är med att skapa. Samt att deltagarna kan vara med och påverka kursinnehållet. Deltagarna får också träffa nya vänner och en kompetent personalgrupp.

Innehåll

  • att bli medveten om sin funktionsnedsättning
  • utveckla självständighet
  • träning för eget boende
  • social träning (kontakter med myndigheter, vardagssysslor, samlevnadsfrågor, relationer och gemenskap med andra)
  • meningsfull fritid (att bli delaktig i utbudet och att kunna se möjligheter)
  • kärnämnen (svenska, samhällskunskap, matematik samt natur och miljö)

Kurstider

INSTÄLLT.

Tillgänglighet

Skolan och boendet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Assistans

På Ädelfors folkhögskola finns assistenter under hela dygnet.För mer information