Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan

Temakurser

Vi kör som vanligt igång våra Tema-kurser på helgerna under läsåret. Helgkurs med tre kurstillfällen för deltagare med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd.

Syfte

Att avlasta hemmiljön, få kunskap för att kunna utveckla sin personlighet, kunna få kunskap om sin eget funktionsnedsättning samt att skapa möjligheter för delaktighet i samhället. Det är viktigt att denna målgrupp får ett långsamt kursförlopp så att de hinner ta tillvara kunskaper som de själva är med att skapa. Samt att deltagarna kan vara med och påverka kursinnehållet. Deltagarna får också träffa nya vänner och en kompetent personalgrupp.

Innehåll

  • att bli medveten om sin funktionsnedsättning
  • utveckla självständighet
  • träning för eget boende
  • social träning (kontakter med myndigheter, vardagssysslor, samlevnadsfrågor, relationer och gemenskap med andra)
  • meningsfull fritid (att bli delaktig i utbudet och att kunna se möjligheter)
  • kärnämnen (svenska, samhällskunskap, matematik samt natur och miljö)

Kurstider

Tre veckoslut per termin.

Tillgänglighet

Skolan och boendet är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Assistans

På Ädelfors folkhögskola finns assistenter under hela dygnet.Filer för nedladdning
 
För mer information