/media/132326/aventyr_sida.jpg?center=0.32669322709163345,0.46373626373626375&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132588191910000000

Äventyrs- och naturguideutbildning

Ny utbildning inom äventyr och natur i samarbete med äventyrare i toppklass.

Kursstart: 2021-08-23  
 
 
Kursens längd: 3 terminer  
Antagningskrav:
Treårigt gymnasium, 20 år samt meriterande är erfarenheter av aktiviteter inom natur- och friluftsliv.  
Information:

Studiestödsnivå (CSN) Eftergymnasial

 
 
 
 

Äventyrs- och naturguideutbildning

Gillar du att vandra, klättra, åka skidor, cykla, paddla och vill jobba med äventyrs och upplevelseturism? I så fall kan äventyrs- och naturguide vara yrket för dig.

Här kommer ditt värdskap och ledarskap sättas i fokus och utvecklas. Med stor variation av upplevelser under utbildningen och med certifieringar inom yrkesrollen, så hoppas vi du ser nya möjligheter i en omväxlande bransch.
Följ oss på Instagram

Äventyrs- och naturguide

Som äventyrs- och naturguide ska du kunna ta hand om grupper i olika miljöer och med olika förutsättningar där säkerheten är mycket viktig.

Under tre intensiva terminer kommer du att få verktyg och certifieringar inom olika grenar. Grundutbildning till guide enligt nationell norm, gult paddelpass i såväl kanot som kajak, grundutbildning i klättring samt många ytterligare kompetenser inom yrkesrollen.

Entreprenörskap och marknadsföring är andra viktiga delar som gör att du under sista terminen ska kunna nischa dig och vara väl rustad för att starta eget eller jobba inom turistbranschen i stort. 

Vi har knutit till oss entreprenörer av klass och som kommer att undervisa er

En av dem är Renata Chlumska: Äventyrare och som första kvinna att ha bestigit och nått toppen på Mount Everest 1999. Renata har även gjort fantastiska äventyr som att cykla från Nepal till Sverige och rundat USA med kajak och cykel. Nu siktar hon mot nästa utmaning, en resa till rymden.


Kursplanen innehåller dessa huvudområden

  • Grundläggande friluftstekniker
  • Äventyrsaktiviteter grund
  • Vinteraktiviteter grund
  • Friluftssäkerhet
  • Turism, guidning och ledning
  • Entreprenörskap och marknadsföring
  • LIA (lärande i arbete)

Kostnader
Lista över kurslitteratur erhåller deltagaren efter antagning. Bekostas av deltagaren. Delar av grundutbildningens aktiviteter är förknippade med kostnader och tas ut genom en avgift som betalas per termin. Terminsavgiften är 5 500:- per deltagare och termin. Eventuella resekostnader, och liftkort med mera, betalas av deltagaren. Möjliga valbara fördjupningar inom yrket under termin 3 bekostas helt av den studerande. Exempelvis paddelpass mot grön nivå.


paddelpassettopprepskort

Utbildningen ger dig färdigheterna du behöver för uppguidning till Certifierad naturguide. Länk till hemsidan Certifierad naturguide

certifierad naturguide

I samarbete med

Länk till hemsidan NATURTURISMFÖRETAGEN


Utbildningens samarbetspartners
-Vetlanda kommun
-Smålands turism
-Friluftsfrämjandet Nässjö, Vetlanda
-STF Höglandet
-Ramkvilla Outdoor Activity
-Guldström & Co AB
-Kleva Gruva
-Little Rock Lake
-Isaberg Mountain resort
-Malungs folkhögskola (vintefjällsutbildning)
-Första hjälpen Crossing Latitudes, WMI
-Sävsjö klätterklubb, topprepskurs
-Fackelbärarna Holsby, höghöjdsbana

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process. Mer om detta på sidan Miljöarbete

Miljödiplom svensk miljöbasFör mer information