/media/132279/vardkurs_grund_undersida.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132361754190000000

Allmän kurs grund med inriktning vård- och omsorgsarbete (Inställd)

Vill du arbeta med människor som är i behov av omsorg, omvårdnad och stöd? Saknar du ett eller flera ämnen från grundskolan? Om du vill arbeta med vård och omsorg i framtiden? Då är Allmän kurs grund, med inriktning vård och omsorgsarbete, det perfekta valet för dig.

OBS. Kursen är inställd. Det går inte att ansöka.


Vi har kursen undersköterska på gymnasienivå


Fokus under dina studier är

Svenska grund, svenska som andraspråk

Du studerar läs- och hörförståelse, skrivträning, grammatik och övar uttal.

Omvårdnadskunskap

Du får lära dig grundläggande omvårdnadskunskap: kroppens funktioner, fysiska och psykiska sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, hygien, förflyttningsteknik  och vårdens organisation och dokumentation.

Muntlig och skriftlig kommunikation i vårdarbetet

Att tala och skriva. God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal.

Kultur och sociala frågor

Idag arbetar människor från många olika kulturer inom vård och omsorg. Olikheterna berikar! Men för att alla ska förstå varandra, kan det behövas utbildning och information. Patientens eller vårdtagarens trygghet skall alltid garanteras.

Matematik

Du läser ämnet på grundnivå. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Viss del av utbildningen består av arbetsplatsförlagd praktik där du under handledning får träna och utvecklas  yrkesrollen genom att kombinera teori med praktisk erfarenhet.  

Ladda ned hela kursplanen i den grå rutan nedan:För mer information