Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan

Allmän kurs språkintroduktion

Allmän kurs Grund/svensk språkintroduktion på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper och mål.

Kursstart: 2019-08-19  
 
 
Kursens längd: 1 - 2 år  
 
 
 
 
 

Allmän kurs Grund/svensk språkintroduktion

Vi vet att bildning lever i alla människor. För oss är inte kunskap uppdelad i ämnen, här studerar du tematiskt. Genom att jobba ämnesövergripande sätts kunskapen i ett större sammanhang.

Temat ger ämnesbehörighet i svenska som andraspråk, samhällskunskap och skapande verksamhet. Matematik studeras för sig, utanför temat

Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar är vanligt förekommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök m.m.

Följande ämnen ingår i den tematiska undervisningen och syfte och mål beskrivs var för sig

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Skapande verksamhet


För mer information