/media/132154/tp01lud.jpg?center=0.37,0.50166666666666671&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132155257020000000

Allmän kurs Teori och Praktik (Fullbokad)

En lämplig kurs för dig som gått särskolans nationella program på gymnasiet eller gått IM-programmet. Kursen är två terminer med möjlighet till ytterligare två terminer.

Kursstart: 2020-08-17  
 
 
Kursens längd: 1-2 år  
 
Information:

Studiestödsnivå (CSN): Grundläggande.

 
 
 
 


Deltagare berättar om Allmän kurs teori och praktik

Kursen är fullbokad. Det går inte att ansöka


Vill du fortsätta att studera, testa eget boende, ta körkort och testa på olika yrkesområden och fritidsaktiviteter?

Då är detta en kurs för dig!  Du har gått på gymnasiesärskolans nationella program eller IM-programmet och kursen ska stärka dina förmågor och kunskaper, ge möjlighet till utveckling och bättre självförtroende och träna på att ta ansvar för dig själv och andra. Vi har valt att organisera dina studier tematiskt. Det betyder att du studerar alla ämnen tematiskt i ett övergripande tema som bedrivs i projektform där dina erfarenheter och intressen tillåts ta plats. Projektformerna du arbetar och redovisar dina kunskaper i varierar från tidning, film, utställning, foto, radio och mycket annat. Genom internatboende på folkhögskolan finns goda möjligheter att träna boende och prova på spännande fritidsaktiviteter. På allmän kurs teori och praktik kan du välja till körkortsteori med extra stöd.

Körkortsteori

Teorikurs för dig som vill ta körkort. Du arbetar tillsammans med en trafiklärare och med datorn som stöd.

Att ansöka till kursen (Fullbokad)

Ansökan gör du smidigt på vårt formulär, men du kan också ladda ner vår ansökan på pdf-fil.

  • Skriv ett personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.
  • Fyll i ansökning tillsammans med kopior på betyg och anställningsintyg,foto, personligt brev och eventuell bilaga för funktionsnedsättning.

Känn-dig-för dagar

Vi rekommenderar att du deltar i en Känn-dig-för kurs. Länk till Känn-dig-för-kursen.

Undervisningen är kostnadsfri. För övrigt gäller följande kostnader.

TillgänglighetFör mer information