/media/132152/a01lud.jpg?center=0.3425,0.335&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132155251670000000

Allmän kurs

Vår allmänna kurs är för dig som saknar grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Här kan du under 1-4 år i lugn och ro studera de ämnen du saknar för att nå behörighet mot studier på yrkeshögskola eller högskola.

Kursstart: 2021-08-23  
 
 
Kursens längd: 1 - 4 år  
Antagningskrav:
Sökande måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning.  
Information:

Ansökan stängd.
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial.
Hos oss kan du läsa för att få grundläggande gymnasiebehörighet.

 
 
 
 

Ansökan är stängd

Allmän kurs

Allmän kurs ska vara ett tydligt alternativ till studier på gymnasiet eller Komvux därför har vi valt att organisera dina studier tematiskt. Det betyder att du studerar alla ämnen tillsammans i ett övergripande tema som bedrivs i projektform där dina erfarenheter och intressen tillåts ta plats. Projektformerna du arbetar och redovisar dina kunskaper i varierar från tidning, film, utställning, foto, radio och mycket annat. Studierna i temat ger dig möjlighet till ämnesbehörigheter i svenska, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap, estetisk kommunikation och filosofi. Engelska och matematik läser du utanför de tematiska studierna.

Ämnesbehörigheter du kan nå hos oss

 • Engelska Grund, 5, 6 & 7
 • Estetisk kommunikation 1, 2 & 3
 • Filosofi 1 & 2 
 • Historia Grund, 1a1, 1a2, 2a & 3
 • Matematik Grund, 1a/b & 2a/b
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 & 2
 • Religion 1
 • Samhällskunskap Grund, 1a1, 1a2, 2 & 3
 • Svenska & Svenska som andra språk Grund, 1, 2 & 3

Omvärlden

På allmän kurs gör vi ofta studieresor som knyter an till det tema vi studera. Vi tycker det är viktigt att ta in omvärlden i våra teman för att du ska ges möjligheten att möta den. På våren gör vi en längre studieresa utomlands.

Ansökan är stängd

Ansök direkt online genom att klicka på den gröna knappen ovan. Vi antar sökande till kursen efter följande kriterier.

 • sökande måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning,
 • den som har störst behov prioriteras
 • den som vi tror klarar den pedagogik och arbetssätt som vi har på kursen
 • sökande måste vara motiverad att studera
  För att vi ska kunna göra ett bra antagningsarbete är det viktigt att du som sökande bifogar alla efterfrågade handlingar: personligt brev, betyg/intyg från tidigare studier och intyg från arbetslivserfarenhet.

Ansökan utan svenskt personnummer (Ansökan stängd)

Har du INTE svenskt personnummer ansöker du här

Känn-dig-för-kurs

Du får möjlighet att lära känna skolan och personalen, samtidigt som vi får möjlighet att bli bekant med dig.
Läs mer. Kursens längd: 3 dagar. Datum: 26-28 april 2021.

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.

 För mer information