/media/132159/lassi01lud.jpg?center=0.305,0.60166666666666668&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132156903870000000

Etableringskurs

Arbetsförmedlingen erbjuder i samarbete med Folkbildningsrådet Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända invandrare.

Etableringskursen på Ädelfors Folkhögskola riktar sig till nyanlända och innehåller studier i svenska språket samt arbetsförberedande och orienterande insatser. Kursen är särskilt anpassad för personer med kort utbildningsbakgrund och studierna anpassas individuellt efter förutsättningar och behov.

Studierna sker på heltid under sex månader och syftet med kursen är att skapa förutsättningar för en bra språkutveckling och underlätta etableringen i samhället.

Deltagarna får ett kompetensintyg efter genomgången kurs. Intyget kan ligga till grund för fortsatta studier på folkhögskola eller inom kommunal vuxenutbildning.För mer information