/media/132162/dsu03lud.jpg?center=0.3975,0.54166666666666663&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132155261000000000

Dataspelsutveckling (Fullbokad)

OBS! Viktig information: Alla Känn-Dig-För-kurser för året är inställda. Alla som sökt kursen Dataspelsutveckling blir kontaktade via den mailadress de angivit i ansökningen med information om hur vi gör istället för KDF.

Kursstart: 2020-08-17  
 
 
Kursens längd: 1-2 år  
 
Information:

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial.

 
 
 
 

Kursen är fullbokad. Det går inte att ansöka


Vill du lära dig hur du kan skapa dina egna dataspel? Då kan vår kurs Dataspelsutveckling vara rätt för just dig. Vi erbjuder tre olika inriktningar: design, grafik och programmering. Du får lära dig grunderna inom den inriktning du valt, och du får skapa spel tillsammans med deltagare från de andra inriktningarna.

Inriktningar

Design

Programmering

Grafik

Kursernas syfte

Kurserna syftar dels till att du som deltagare ska utvecklas som individ och samtidigt få chansen att prova på om dataspelsutveckling är något för dig. Efter att ha gått kursen har du praktiska kunskaper som du har nytta av i vidare studier på högskola, yrkeshögskola eller på vår kurs Indie Game Studio. 

Kursens upplägg

Du kan välja att gå ett till två år. Du kanske väljer inriktning speldesign första året för att fortsätta med programmering eller grafik under andra läsåret. Det finns också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett område genom att gå två år på samma inriktning.

Behörigheter och förkunskaper

Kursen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Kursen har inga behörighetskrav och ger heller inga behörigheter. Det krävs inga förkunskaper inom dataspelsutveckling för att gå kursen.

Vårt arbetssätt

För att underlätta för deltagarna har vi skapat en tydliggörande och strukturerad pedagogik som tar hänsyn till Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSMs) kriterier för vad som kan skapa en bra studiesituation.

  • Tydliga rutiner
  • Konkret information
  • Förberedelser om hur, när och varför en uppgift ska göras
  • Individuella samtal
  • Individuellt boendestöd
  • Avgränsade uppgifter med tydlig början och slut
  • Få byten av lokaler
  • En lugn miljö

Vi inleder varje läsår med gemensamma aktiviteter i syfte att få alla deltagare att lära känna varandra och att alla ska känna sig trygga. Därefter introduceras du i den kursinriktning du valt: grafik, programmering eller design. Vi arbetar både individuellt och med samarbeten inom och mellan de olika spelkurserna. Utöver innehållet som beskrivs för varje kurs förekommer det även andra inslag så som gästföreläsningar, utflykter och andra gemensamma aktiviteter. Vi samarbetar med Hola folkhögskola och deras Spelmusikprofil som är en inriktning på kursen Musikproduktion och ljudteknik.

Läs mer om tillgänglighet på Ädelfors folkhögskola här

Antagningsprocess och känn-dig för-dagar

Vi rekommenderar att du deltar i en Känn-dig-för-kurs, som är en del i vår antagningsprocess. Under kursen tittar vi på om du har intresse av att utveckla dataspel. Vi kommer att ha individuella samtal med alla deltagare. Där du ges möjlighet att ställa frågor om kursen, samt att vi får möjlighet att ställa frågor till dig. Utifrån samtalet under känn-dig-för-kursen och observationer, samt bifogade dokument, gör vi en samlad bedömning om ifall och hur vi bäst kan skapa en god studiesituation för dig. Deltagande på Känn-dig-för-kursen är meriterande i urvalsprocessen.

Att ansöka till kursen (Fullbokad)

Ansöker gör du med vårt webbformulär, knapp till formuläret finns längst upp på denna sida. Glöm inte bifoga eventuell bilaga för funktionsnedsättning.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot tillkommer kostnader för internat och studiematerial med mera. Klicka här för aktuella prislistor.För mer information