/media/132213/indiecs01lud.jpg?center=0.385,0.35&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132179368400000000

Indie Creative Studio (Fullbokad)

Har du som mål att starta ett företag och jobba inom ett yrke som använder sig av digitala plattformar och vill få kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring, försäljning, ekonomi och att skriva affärsplan, då är ICS en kurs för dig. Alla kan söka till ICS, men kursen vänder sig i första hand till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du ska ha kunskaper inom det området du vill starta ett företag i. Kursen har även fokus på personlig utveckling. Ta chansen till ett år med stort tillväxt inom många områden i ditt liv.

Kursstart: 2020-08-17  
 
 
Kursens längd: 1 år  
Antagningskrav:
Treårigt gymnasium eller motsvarande.  
Information:

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.

 

Antagningsprocess:
Du som söker blir kallad till en intervju.

 
 
 
 

Kursen är fullbokad. Det går inte att ansöka


Indie Creative Studio är en ettårig eftergymnasial kurs, med möjlighet att studera två år. Kursen vänder sig i första hand till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men alla är välkomna att söka. 


Man ska ha kunskaper inom det området man vill starta företag i. Vill man jobba som t.ex fotograf så ska man ha kunskaper som gör att man kan arbeta obehindrat som det. Man kan ha fått kunskaper genom utbildning eller genom att man lärt sig själv. Det är viktigt att man har utrustning som gör det möjligt att arbeta inom det området som man har valt. Skolan har datorer till alla deltagare och det finns även en studio på skolan med green screen.

TERMIN 1

Vi startar höstterminen med ett skarpt projekt. Det innebär att du som deltagare kommer att ha en kund och ett uppdrag att genomföra de första fyra veckorna. Efter det skarpa projektet planerar man upp hela läsåret och funderar kring vad man vill utföra under året och hur man vill jobba. 

Parallellt med projektet har deltagarna HU-lektioner [Handledning, undervisning] i ekonomi], marknadsföring, sociala medier, försäljning och även en introduktion till att skriva affärsplan. Några gånger per termin har deltagarna som studerar på ICS även BUH-lektioner [Balans, utveckling, hälsa] och de lektionerna kan handla om hälsa, prova på träningsformer, att sätta mål och andra utvecklande ämnen. 

TERMIN 2

Termin 2 jobbar vi med att skriva en affärsplan och få mer kunskap i ekonomi både teoretiskt och praktiskt. Deltagarna jobbar med sina projekt och terminen avslutas med visning vad man gjort under året. 

PERSONLIG UTVECKLING

Det är även stort fokus på personlig utveckling under detta året. För att bli en entreprenör är det viktigt stärka självförtroendet, att sätta upp mål, att få balans i sig själv. I dagens samhälle har stress och stressrelaterade sjukdomar blivit en vardag för många och därför lägger vi fokus på att ge verktyg för framtiden som egen företagare.

ANTAGNINGEN

Du som är intresserad av att studera på Indie Creative Studio får lämna arbetsprover för att visa att du har kunskaper inom det området du vill jobba.  

Efter att du lämnat arbetsprover kommer det ske en antagningsintervju. Om du bor långt bort kan vi ha videosamtal.


Sociala medier

Youtube

Facebook

InstagramFör mer information