Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan
/media/131861/lararassistent.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131580623730000000

Lärarassistent distanskurs

Kursen Lärarassistent är en två terminer lång yrkesutbildning mot ett yrke som kommer att vara efterfrågat och ha mycket goda anställningsmöjligheter. Var med och forma framtidens skola!

Kursstart: 2020-01-07  
Antagningsdag: 2019-11-13  
 
Kursens längd: 2 terminer  
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola med särskild behörighet motsvarande svenska 2 eller svenska 2 som andra språk. Lägsta ålder är 20 år. Antagningsdagen är 13 november.  
Information:

Kursen är fullbokad HT 2019 men du kan ansöka till VT 2020.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.

 
 
 

Kursen är fullbokad HT 2019 men du kan ansöka till VT 2020.

Ädelfors folkhögskola erbjuder en 40 veckor lång yrkesinriktad utbildning. Lärarassistent är ett yrke som kommer att vara efterfrågat och ha mycket goda anställningsmöjligheter.

I rollen som lärarassistent kommer du att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna, arbeta med att förbättra resultaten i skolan samt bidra till ökad närvaro och minskade avhopp.

Utbildningen kommer att ge kunskaper i hur elevernas pedagogiska och sociala utveckling fungerar samt hur skolans organisation är uppbyggd. Utbildningen bedrivs på distans i plattformen Google Apps for Education (GAFE), där du studerar både enskilt såväl som i grupp. GAFE är användarvänligt och anpassat för att man ska arbeta och lära tillsammans.

Du kommer att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk kompetens under perioder av LiA, lärande i arbetslivet, som innebär praktik hos utbildningsanordnare och omfattar 15% av utbildningen.

4 obligatoriska närträffar och en obligatorisk antagningsdag (närträffar): vid antagning, kursstart och kursavslut.

Antagningskriterier

För att den sökande ska vara behörig till utbildningen krävs:

  • grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
  • för att ansökan ska vara komplett bifoga, betyg och intyg samt ett personligt brev där den sökande motiverar sitt intresse för utbildningen och yrkesrollen.
  • för att få göra LiA krävs utdrag ur belastningsregistret.

Antagningsdagen och de två obligatoriska träffarna är på Ädelfors folkhögskola.För mer information