/media/132212/kurs01lud.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132176825390000000

Lärarassistent distanskurs

Lärarassistent är en yrkesutbildning där du får möjlighet att vara med och forma framtidens skola. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och främja lärprocessen, både genom att avlasta läraren och stödja eleverna. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget såväl i som utanför klassrummet. Här får du läsa ämnen som pedagogik, etik, utvecklingspsykologi, ledarskap, kommunikation, IKT mm.

Kursstart: 2022-01-10  
Antagningsdag: 2021-11-09  
Sista ansökningsdag: 2021-11-01  
Kursens längd: 2 terminer  
Antagningskrav:
Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 2. Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande). Lägsta ålder är 20 år.  
Information:

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.

 
 
 

Lärarassistent distanskurs VT 2022

Utbildningen är ettårig och går som distanskurs med fyra obligatoriska närträffar. Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier, individuellt och i grupp via lärplattformen Google apps for education.

Mål

●    Att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över sig själv i relation till sin yrkesroll och  skolans uppdrag.
●    Att tillgodogöra sig kunskaper i elevernas pedagogiska och sociala utveckling.
●    Att ge den studerande kunskaper för att på bästa sätt möta skolans och elevens behov.

Utbildningens innehåll:

●    Yrkesområdet
●    Beteendevetenskap och kommunikation
●    Bemötande och förhållningssätt
●    Etik och värdegrund
●    Pedagogik och ledarskap
●    Fördjupningsarbete
●    Praktik (sex veckor

Ansökan 

Ansökan gör du på Schoolsofts formulär. Klicka på den gröna knappen ovan.
Fyll i ansökan och bifoga följande:
●    Kopior på betyg och anställningsintyg.
●    CV och personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.
I din ansökan kan du se om du behöver komplettera något, saknar behörighet eller är behörig. Kompletteringar ska vara inlagda före sista ansökningsdag.

Antagningsdagar

Du som är behörig kommer att kallas till en obligatorisk antagningsdag på Ädelfors folkhögskola antingen den 9 november 2021 alt. den 11 november 2021. OBS. Antagningsdagarna är fysiska
Undervisningen är kostnadsfri. För övrigt gäller följande kostnader.

Kursdeltagares kommentarer om lärarassistent på distans:

“Lärorik och givande utbildning”
“Skönt med distans och lärare som är lätta att nå. Bra studieplattform”
“Praktiken gav mycket kunskap”
“Bra att få möjlighet att reflektera över sitt eget bemötande gentemot eleverna”

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.För mer information

  • Gunnel Rosell Mårdahl

    Kurs- och utbildningsledare personlig/elevassistent på distans och lärarassistent på distans


    0383-571 18
    073 803 11 31 gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu