/media/132286/miljokurs.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132391929100000000

Natur, miljö, klimat och samhälle

En distanskurs på Ädelfors folkhögskola i samarbete med Naturskyddsföreningen

Kursstart: 2020-09-05  
 
Sista ansökningsdag: 2020-09-04  
 
Antagningskrav:
Inga förkunskapskrav  
 

Upplever du att du inte har koll på vilka djur och växter som är rödlistade? Vet du vilka miljöföroreningar som vi måste se upp med? Jetströmmar och tipping points, vad är det och varför är de viktiga? Vad behövs för att nå en hållbar framtid?  Naturskyddsföreningen, vad gör vi? Vill du veta mer om detta och andra viktiga frågor är det här kursen för dig. Kursen kommer gå på distans med fem närträffar (lördagar) och de andra veckorna träffas vi över webben på onsdagskvällar. Kursen går på halvfart så beräkna ca 20 timmar per vecka till kursuppgifter inklusive träff. Du behöver en dator med nätanslutning, kamera och mikrofon. Förutom lunch, resor till närträffarna och kurslitteratur är kursen kostnadsfri.


Vi kommer använda oss av kunskapen hos Naturskyddsföreningens specialister i en folkbildande, miljödiplomerad folkhögskola utanför Vetlanda.

Närträffarna och vad varje kursdel innehåller:

5 september, kl. 9 - 16, Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn, kursstart
NATUR - Biologi 1, Biologisk mångfald, Binas Historia, Naturligtvis!, skogen, rödlistade arter
10 oktober, kl. 9-16, Norra Kvill Nationalpark
MILJÖ - Miljöförstöring i luft, i vatten och på land, konsumtion, våtmarker, kemikalier
14 november, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola
KLIMAT - Våra klimatutsläpp, dess påverkan med tipping points, Klimatpsykologi
9 januari, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola
SAMHÄLLE - Hur ställer vi om, till vad? Naturskyddsföreningen, motioner & remisser
30 januari, kl. 9 -16  Ädelfors folkhögskola, avslutning


Ansök snarast genom att klicka på den gröna knappen ovan. (Löpande antagning), dock senast den 4  september. Kursen är inte CSN-berättigad.

 För mer information