/media/132361/senior_webb.jpg?crop=0,0.012308279768344716,0,0&cropmode=percentage&width=1140&height=486&rnd=132743726010000000

Seniorakademin

(OBS fullbokat)

Intresset har varit mycket stort och kursen är fullbokad. Besök denna sida regelbundet för information om kommande kursstarter. OBS. Du kan fortfarande boka vår föreläsningsserie i höst. Start den 1 oktober.

Efter en väntan som känts lång återuppstod i höst Seniorakademin i en något ny skepnad. Som tidigare kommer ämnena data och hälsa att finnas med. På datorkursen kommer vi förutom datorer även att titta på smartphones och deras olika funktioner, som är många och ofta mycket användbara! Ämnet hälsa kommer som tidigare att innehålla både fysisk träning och teoretiska moment. Nytt för i år är Bokcirkeln, där vi läser, lyssnar på, ser och diskuterar böcker, musik och film. En förmiddag i veckan ägnas åt att studera intressanta personer och platser, med förhoppningen att följa upp med studiebesök och kortare resor. Beroende på intresse kanske vi till och med tar oss litet längre. Senare i höst får vi även stifta bekantskap med ämnet Natur & Miljö.  Som alltid inom folkbildningen är kursdeltagaren i centrum, och vi lär tillsammans och av varandra. Till det skall läggas mycket prat, skratt och kaffe.

Om kurserna:

Målgrupp: Daglediga seniorer som kanske gjort sitt i yrkeslivet men har en önskan att lära nya saker och träffa nya människor.

Studietakt: Kursen har studietakt 50% (halvfart) och man är på skolan två dagar i veckan, antingen måndag och onsdag eller tisdag och torsdag.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en materialkostnad som täcker framförallt försäkring under tiden du som kursdeltagare här på skolan. Ni  får också gemensam fika vid uppstart och avslutning, samt kopior på dokument och annan service under din tid på kursen

Materialkostnad: Inklusive försäkring är 150 kr/termin. Eventuella resor och inträden bekostas av deltagaren.

Föreläsningsserien: Kostar 800 kr/termin, den är valbar. Vi kommer att ha kända föreläsare som exempel Renata Chlumska. Mer information ges under introduktionsdagen den 17 september 10.30 - 12.00

Kost: Skolan byggs just nu om och det berör även kök och matsal. Vi räknar med att öppna matsalen igen vecka 40 då köket återigen kan servera goda luncher.  Vi rekommenderar att ni tar med egen lunch fram till att matsalen öppnar igen. Kaffe kommer att serveras och vår kiosk är öppen där vi har smörgåsar och enklare förtäring att köpa.

Ta med egen dator om ni har. Välkomna!För mer information