Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan
/media/132025/cat-3203849_1280.jpg?center=0.30403800475059384,0.56785714285714284&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131871183340000000

Skriv och fotografera på distans

Med Mickan Thor

Kursstart: 2019-01-07  
 
 
Kursens längd: 15 veckor  
 
Information:

 CSN-berättigad

KURSEN ÄR FULLBOKAD OCH ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

 
 
 
 

KURSEN ÄR FULLBOKAD OCH ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

Efter höstens succé kör vi vidare våren 2019 med Skriv och fotografera på distans. Kursen introducerar och inspirerar dig till idéer, tankesätt och tekniker som används inom kreativt skrivande. Vi experimenterar, prövar nya vägar, hittar olika vinklar att få våra texter och budskap mer uttrycksfulla genom att kombinera text och bild.

Vi skriver texter utifrån bilder och skapar bilder utifrån texter samt kommunicerar om olika uttryckssätt. Under kursens gång gör du också ett individuellt projekt där du kombinerar text och bild. De båda kreativa uttrycken förstärker varandra i ett personligt uttryck.

 Inom skrivandet arbetar du med konkreta skrivövningar som ger inblick i berättargrepp och språkliga stilmedel som kan användas för att levandegöra människor, miljöer, möten, minnen och stämningar. Det behövs en medveten närvaro för att fånga ögonblicken vi ämnar skildra i bild och text. Att skapa den rätta bildsättningen till texten handlar ofta om att träna foto-ögat snarare än att ha en avancerad kamera, du kommer långt med mobilen och kompaktkamera. Välkommen till denna utvecklande och kreativa kurs där du utvecklar och kombinerar din uttrycksförmåga i berättande kombinerat med bildsättning.

Kursen går helt på distans och du kommunicerar med läraren per e-post.  Övningarna kommenterar läraren individuellt.

Skrivarkursens träffar:
Vi har inga fysiska träffar

KURSEN ÄR FULLBOKAD OCH ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

Omfattning

Kursen är 15 veckor och på halvfart (dvs ca 20 timmar/vecka.
Kursstart: 7 januari 2019
Kursslut: 26 april 2019Kursledare:
Mickan Thor – journalist, fotograf och författare som givit ut ett tiotal böcker där hon kombinerar text och foto.

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri. Kursen hålls av Ädelfors folkhögskola.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).För mer information