/media/132156/asprak01lud.jpg?center=0.4,0.58333333333333337&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132155258390000000

Svensk språkintroduktion, grund

Svensk språkintroduktion, grund på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier eller arbete. Tillsammans med dina lärare bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper och mål

Svensk språkintroduktion, grund

Vi vet att bildning lever i alla människor. För oss är inte kunskap uppdelad i ämnen, här studerar du tematiskt. Genom att jobba ämnesövergripande sätts kunskapen i ett större sammanhang.Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar och studiebesök förekommer.

Följande ämnen ingår i den tematiska undervisningen och syfte och mål beskrivs var för sig

  • Svenska som andraspråk
  • Digitala färdigheter
  • Samhällskunskap


För mer information