/media/132281/vardkurs_yrke_undersida.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132361754250000000

Vård- och omsorgsbiträde/undersköterska på gymnasienivå

Här är utbildningen som ger dig anställning och ett viktigt arbete. Utbildningen leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med människor. Efter din utbildning kan du arbeta inom äldreomsorgen.

Kursstart: 2020-09-21  
 
 
 
Antagningskrav:
Svenska 2. Meriterande är arbetslivserfarenhet. Lägsta ålder är 20 år.  
 

Kursen vård- och omsorgsbiträde/ undersköterska på gymnasienivå 

Kursen vård- och omsorgsbiträde med inriktning äldreomsorg ger fördjupade kunskaper om äldre utifrån en helhetssyn.

Du får lära lär dig om sjukdomar, rehabilitering, fysisk aktivitet, mun- och fothälsa och kost. Också om livskvalitet, emotionell och social omsorg. Kursen ger dig kunskap om den vård som kan utövas i hemmet, samt om vårdåtgärder vid demenssjukdom och i livets slutskede.

Vård och omsorgsbiträde med inriktning äldreomsorg ges som heltidskurs med 15% APL.

Kursen kan ses som påbyggnad till allmän kurs med inriktning vård- och omsorgsarbete.

Deltagaren ges efter avklarade kurser* om ett läsår (2 terminer) intyg för vård- och omsorgsbiträde.

Deltagaren ges efter avklarade om två läsår (4 terminer) intyg för undersköterska.

Kursplats:
Ädelfors folkhögskola
Kursstart: 21 september 2020
Kursslut: 11 juni 2021
Kurslängd: 1 - 2 läsår
Behörighetskrav: Svenska 2. Meriterande är arbetslivserfarenhet. Lägsta ålder är 20 år.
Löpande antagning
Studiestödsnivå: CSN gymnasial

Vi har också Allmän kurs grund med inriktning vård- och omsorgsarbeteFör mer information