Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna.

SAM ur ett arbetsskade-/ rehabiliterings perspektiv, Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, Vetskap om anmälning till försäkringskassan och AFA, fördjupningsarbete belastningsskador.

Tillbaka till utbildningar Läs vår onlinekatalog.

Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: 3 dagar.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. 
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se 

Välj datum och företagsanpassat upplägg.

Gör en förfrågan: 
Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal