Allmän kurs

Allmän kurs

Vår allmänna kurs är för dig som saknar grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Här kan du under 1-4 år i lugn och ro studera de ämnen du saknar för att nå behörighet mot studier på yrkeshögskola eller högskola.

Information

Kursstart: 2023-01-09  
 
Sista ansökningsdag: 2022-12-06  
Kursens längd: 1 - 4 år
 
Antagningskrav: Sökande måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning.  

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial.
Hos oss kan du läsa för att få grundläggande gymnasiebehörighet.

 
 
 

Allmän kurs

Allmän kurs ska vara ett tydligt alternativ till studier på gymnasiet eller Komvux därför har vi valt att organisera dina studier tematiskt. Det betyder att du studerar alla ämnen tillsammans i ett övergripande tema som bedrivs i projektform, där dina erfarenheter och intressen tillåts ta plats.

Projektformerna du arbetar och redovisar dina kunskaper i varierar från tidning, film, utställning, foto, radio och mycket annat.

Studierna i temat ger dig möjlighet till ämnesbehörigheter i svenska, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap, estetisk kommunikation och filosofi. Engelska och matematik läser du utanför de tematiska studierna.

Ämnesbehörigheter du kan nå hos oss:

 • engelska Grund, 5, 6 & 7
 • estetisk kommunikation 1, 2 & 3
 • filosofi 1 & 2 
 • historia Grund, 1a1, 1a2, 2a & 3
 • matematik Grund, 1a/b & 2a/b
 • naturkunskap 1a1, 1a2 & 2
 • religion 1
 • samhällskunskap Grund, 1a1, 1a2, 2 & 3
 • svenska & Svenska som andra språk Grund, 1, 2 & 3.

Omvärlden

På allmän kurs gör vi ofta studieresor, som relaterar till det tema vi studerar. Du får då en bättre möjlighet ta in omvärlden i våra teman.

På våren gör vi en längre studieresa utomlands.

Ansökan

Vi antar sökande till kursen efter följande kriterier:

 • Du måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning.
 • Den som har störst behov prioriteras.
 • Den som vi tror klarar den pedagogik och arbetssätt som vi har på kursen.
 • Du måste vara motiverad att studera.

För att vi ska kunna göra ett bra antagningsarbete, är det viktigt att du som sökande bifogar alla efterfrågade handlingar:

 • personligt brev
 • betyg/intyg från tidigare studier
 • intyg från arbetslivserfarenhet, om du har arbetat.

Ansök direkt online SchoolSoft se informationsrutan ovan.

Ansökan utan svenskt personnummer

Har du inte svenskt personnummer ansöker du med webbformuläret Ansökan - utan svenskt personnummer.

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.För mer information