Miljöarbete

Miljöarbete

Alla behövs för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget.

Miljöpolicy för Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela skolans verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

För att bidra till en hållbar utveckling bör vi tänka på

 • att sprida och fördjupa kunskap om miljö- och klimatfrågor till deltagare, gäster och personal
 • att vi minskar vår förbrukning av inte förnybara resurser och miljöskadliga produkter
 • att vi använder de resurser vi har effektivt
 • att vi skyddar och bevarar den biologiska mångfalden
 • att vi minskar vårt koldioxidutsläpp

Restaurangens miljöpolicy

Vi använder bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med Eko- och KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.

Miljödiplomeringen

Ädelfors Folkhögskola blev miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB 2016-10-14 för första gången. Det innebär att vi har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. vi har:

 • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en årlig revision av såväl dokumenterat som praktiska miljöarbete.


Miljöstrategens hemsida

 

Skolans miljömål inför 2021

 1. Vi ska öka miljömedvetenheten genom filmvisning, föredrag och utställning, temadag, veckans miljötips, m.m.
 2. Restaurangens miljömål är att öka eko- och KRAV-produkter vid frukost och servera minst en vegetarisk huvudrätt per månad.
 3. Vi vill förbättra kemikaleranvändningen genom att använda färre eller mindre mängd kemikaliska produkter samt byta ut kemikalier mot miljömärkta produkter.
 4. Minska pappersförbrukningen genom att minska antalet kopierade ark och mängden engångsprodukter.
 5. Och som långsiktiga mål vill vi jobba för solceller på taken, grön el, byta ut en buss och jobba fram en studiecirkel eller aktivitetsgrupp.


Miljövärnet

Miljövärnet är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier som träffas och driver miljöfrågor på skolan. Vi startade i början av 2016 och träffas tre gånger per termin. Det kan ses som skolans idé-spruta, kunskapsbank, kunskapsspridare och delvis genomförare inom miljö.

 Vem är med i miljövärnet?
• Nina Ellefsen, miljösamordnare och sammankallande
• Carina (Cina) Lindén-Rydén, ledningsgruppen o pedagogisk ledare
• Piaa Vungi
• Ingela Preducic, städ
• Jennie Johansson, assistenterna
• Linette Ahlstrand, restaurangen
• Lena Hägneryd
• Rikard Gass, kurs o konferens
• Torbjörn Jonsson, vaktmästeriet
• Åsa Svensson, lärarna
• Jesper Flarup, lärarna


Kom gärna hit miljövänligt

Med tanke på klimatet och miljön ser vi positivt på om ni kan ta er hit med andra medel än fossilbränslebilar. Ni får gärna använda vår elbilsladdare och är ni några stycken som kommer med tåg till Vetlanda eller Nässjö så hämtar vi er om ni meddelar oss innan. På länkarna här så får du hjälp med hur du tar dig hit (Holsbybrunn C) med buss och tåg.

Jönköpings Länstrafikens hemsida

SJ´s hemsida


Har du spillt ut kemikalier?

Om du har spillt ut kemikalier kan du hitta vad du ska tänka på, hur farlig den är och hur du ska skydda dig och miljön i en pärm med datasäkerhetsblad. Den ska finnas i samma rum som kemikalier finns.

Våra toaletter är städade enbart med miljövänliga medel.För mer information