Miljöarbete

Miljöarbete

Alla behövs för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget.

Miljöpolicy för Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela skolans verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

För att bidra till en hållbar utveckling bör vi tänka på

 • att sprida och fördjupa kunskap om miljö- och klimatfrågor till deltagare, gäster och personal
 • att vi minskar vår förbrukning av inte förnybara resurser och miljöskadliga produkter
 • att vi använder de resurser vi har effektivt
 • att vi skyddar och bevarar den biologiska mångfalden
 • att vi minskar vårt koldioxidutsläpp

Restaurangens miljöpolicy

Vi använder bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med Eko- och KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.

Miljödiplomeringen

Ädelfors Folkhögskola blev miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB 2016-10-14 för första gången. Det innebär att vi har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. vi har:

 • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en årlig revision av såväl dokumenterat som praktiska miljöarbete.

Skolans miljömål inför 2023

Vi ska:

 1. MINSKA VÅRA CO2 UTSLÄPP med 15 % genom att befrämja cyklandet, upprätta en resepolicy
  och försöka påverka bussförbindelser till Holsbybrunn. Undersöka om solceller/solvärme kan
  vara ett framtida alternativ till fjärrvärmen. Fortsätta att byta ut armaturer mot LED. Påbörja
  byte av Kullenhusens fönster.
 2. ÖKA MILJÖMEDVETENHETEN genom filmvisning, gemensamhetsdagar med miljötema,
  föreläsning om hållbar utveckling och utställningar. Informera om hur man minskar matsvinn
  både hemma och på internaten. Miljöfrågan ska finnas med på allas dagordning och köket
  ska redovisa hur mycket CO2 utsläpp en portion av dagens mat ger.
 3. MINSKA PAPPERSFÖRBRUKNINGEN genom digitalisering och medvetenhet om vad man
  skriver ut eller kopierar.
 4. MINSKA RESTAURANGENS MILJÖPÅVERKAN genom att bygga upp mängden ekologiska och
  hållbara varor i cafét, minska matsvinnet, styra mot mer vegetariskt på tallriken.

Miljöstrategens hemsida

Miljövärnet

Miljövärnet är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier som träffas och driver miljöfrågor på skolan. Vi startade i början av 2016 och träffas tre gånger per termin. Det kan ses som skolans idé-spruta, kunskapsbank, kunskapsspridare och delvis genomförare inom miljö.

 Vem är med i miljövärnet?
Cecilia Alfheim, miljösamordnare och sammankallande
• Piaa Vungi
Linda Carlsén, städ
• Jennie Johansson, assistenterna
• Linette Ahlstrand, restaurangen
• Lena Hägneryd
• Rikard Gass, kurs o konferens
• Torbjörn Jonsson, vaktmästeriet
• Åsa Svensson, lärarna
• Jesper Flarup, lärarna

Kom gärna hit miljövänligt

Med tanke på klimatet och miljön ser vi positivt på om ni kan ta er hit med andra medel än fossilbränslebilar. Ni får gärna använda vår elbilsladdare och är ni några stycken som kommer med tåg till Vetlanda eller Nässjö så hämtar vi er om ni meddelar oss innan. På länkarna här så får du hjälp med hur du tar dig hit (Holsbybrunn C) med buss och tåg.

Jönköpings Länstrafikens hemsida

SJ´s hemsida

Har du spillt ut kemikalier?

Om du har spillt ut kemikalier kan du hitta vad du ska tänka på, hur farlig den är och hur du ska skydda dig och miljön i en pärm med datasäkerhetsblad. Den ska finnas i samma rum som kemikalier finns.

Våra toaletter är städade enbart med miljövänliga medel.För mer information