Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan
/media/131806/lektion.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131637684530000000

Miljöarbete

Ladda ned texten som PDF (nytt fönster)

Miljöpolicy för Ädelfors folkhögskola
Alla behövs för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget.

Ädelfors folkhögskola ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela skolans verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

För att bidra till en hållbar utveckling bör vi tänka på:

 • att sprida och fördjupa kunskap om miljö- och klimatfrågor till deltagare, gäster och personal
 • att vi minskar vår förbrukning av inte förnybara resurser och miljöskadliga produkter
 • att vi använder de resurser vi har effektivt
 • att vi skyddar och bevarar den biologiska mångfalden
 • att vi minskar vårt koldioxidutsläpp

Restaurangens miljöpolicy
Vi använder bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.

Miljödiplomeringen
Ädelfors Folkhögskola blev 2016-10-14 miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB för första gången. Det innebär att vi har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. vi har:

 • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiska miljöarbete.


Länk
till Miljöstrategen

 

Skolans miljömål för 2018

 1. Vi ska öka miljömedvetenheten genom filmvisning, föredrag och utställningar.
 2. Resturangens miljömål är att öka KRAV-produkter vid frukost och servera minst en vegetarisk huvudrätt per månad.
 3. Vi vill förbättra kemikaleranvändningen genom att använda färre eller mindre mängd kemikaliska produkter samt byta ut kemikalier mot miljömärkta produkter.
 4. Minska pappersförbrukningen genom att minska antalet kopierade ark och mängden engångsprodukter.


Miljövärnet
Miljövärnet är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier och deltagarna som träffas och driver miljöfrågor på skolan. Vi startade i början av 2016 och träffas några gånger per termin.

• Nina Ellefsen, miljösamordnare och sammankallande
• Carina (Cina) Lindén-Rydén, ledningsgruppen o pedagogisk ledare
• Gunnel Johansson, huvudskyddsombud
• Ingela Preducic, städ
• Jennie Johansson, assistenterna
• Linette Ahlstrand, restaurangen
• Maria Bengtsson, ledningsgruppen
• Patrik Elgstrand, deltagarna
• Peter Söderholm, kurs o konferens
• Stefan Mårdahl, vaktmästeriet
• Åsa Svensson, lärarna

Miljöveckan 2016
Vår miljövecka under höstterminen 2016 var mycket lyckad. Det började med en mycket inspirerade föreläsning av Klimatbantaren Staffan Lindberg. Alla deltagare och personalgrupper var engagerade i olika grupper: Emån som ekosystem, Inläggningar av närodlat, Framtidens boende, Klimatflyktingar, Recykla möbler, Påverka politiker via mail och brev, Installation av vad man kan göra för miljön, Hållbara energikällor, etc. Mitt i veckan visades filmen Home som vi visade även på arabiska, franska och persiska eftersom vår Etableringskurs också var inkluderade i miljöarbetet. Veckan avslutades med engagerande gruppredovisningar i Anna Lindh-salen samt att vi uppmärksammade att vi blivit miljödiplomerade.

Miljöutställning i biblioteket 2018
Under påskveckan dök det upp intressanta blåa paraplyer i biblioteket med information och tankeväckande frågor om viktiga miljöämnen. Det var deltagarna i Allmän Kurs som hade jobbat fram dem som ett delprojekt under temat Vuxen. De antog utmaningen att sprida och fördjupa kunskap om miljö- och klimatfrågor med en utställning och de gjorde det med bravur.
Kom gärna hit miljövänligt
Med tanke på klimatet och miljön ser vi positivt på om ni kan ta er hit med andra medel än fossilbränslebilar. Nu kan du använda vår elbilsladdare, boka i receptionen 0383-571 70. Är ni några stycken som kommer med tåg till Vetlanda eller Nässjö så kan vi hämta er i våra minibussar om ni meddelar oss innan.  Här kan du hitta hur du tar dig hit (Holsbybrunn C) med buss och tåg inom Jönköpings Länstrafik. Här har du en länk till SJ

Har du spillt ut kemikalier?
Om du har spillt ut kemikalier kan du hitta vad du ska tänka på, hur farlig den är och hur du ska skydda dig och miljön i en pärm med datasäkerhetsblad. Den ska finnas i samma rum som kemkalien finns. Om det är kemikalier som vaktmästeriet ansvarar för finns datasäkerhetsbladen också i vårt interna datanät under: G:\MILJÖVÄRN\Kemikaliers säkerhetsdatablad.


Våra toaletter är städade enbart med miljövänliga medel.För mer information om skolans miljöarbete:

Nina Ellefsen
nina.ellefsen@adelfors.nu