Miljöarbete

Miljöarbete

Alla behövs för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget.

Miljöpolicy för Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av miljömedvetenhet och en effektiv resursanvändning. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela skolans verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

För att bidra till en hållbar utveckling bör vi tänka på

 • att sprida och fördjupa kunskap om miljö- och klimatfrågor till deltagare, gäster och personal
 • att vi minskar vår förbrukning av inte förnybara resurser och miljöskadliga produkter
 • att vi använder de resurser vi har effektivt
 • att vi skyddar och bevarar den biologiska mångfalden
 • att vi uppfyller lagkraven angående miljö och klimat
 • att vi minskar vårt koldioxidutsläpp

Restaurangens miljöpolicy

Vi använder bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med Eko- och KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.

Miljödiplomeringen

Ädelfors Folkhögskola blev miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB
2016-10-14 för första gången. Det innebär att vi har infört ett
miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. vi har:

 • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en årlig revision av såväl dokumenterat som praktiska
  miljöarbete.

Skolans miljömål inför 2024

Vi ska:

 1. MINSKA VÅRA CO2-UTSLÄPP genom att installera solceller, byta ut och minska antalet inne/utearmaturer mot energisnålare, byta ut tvåglasfönster i internatet till treglasfönster, byta ut tvålautomater mot snålare samt byta ut bensindrivna trädgårdsredskap mot eldrivna.
 2. ÖKA MILJÖMEDVETENHETEN genom filmvisning, gemensamhetsdagar med miljötema, föreläsning om hållbar utveckling och utställningar. Vi ska genomföra klädbytardagar och se till att hemsidan är uppdaterad med vår miljöpolicy och miljömål. Miljöfrågan ska finnas med på allas dagordning och köket ska redovisa hur mycket CO2-utsläpp en portion av dagens mat ger.
 3. MINSKA PAPPERSFÖRBRUKNINGEN genom fortsatt digitalisering och medvetenhet om vad man skriver ut eller kopierar. Vi ska byta pappersautomater på toaletterna mot snålare.
 4. MINSKA RESTAURANGENS MILJÖPÅVERKAN genom att bygga upp mängden ekologiska och hållbara varor, minska matsvinnet, styra mot mer vegetariskt på tallriken samt minska användandet av palmolja.
 5. FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD genom att låta gräset växa på vissa områden för att gynna pollinatörer, ersätta gräs med växter som pollinatörer gillar, utreda hur vi kan öka den biologiska mångfalden i skogen, bygga egen kompost för trädgårdsavfall för att få egen jord samt utreda möjligheterna att anlägga en äng.

Miljövärnet

Miljövärnet är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier som träffas och driver miljöfrågor på skolan. Vi startade i början av 2016 och träffas tre gånger per termin. Det kan ses som skolans idé-spruta, kunskapsbank, kunskapsspridare och delvis genomförare inom miljö.

Vilka är med i miljövärnet?