IT-spåret

IT-spåret

Välkommen till IT-spåret. En individanpassad utbildning för dig som har IT som passion och som har huvuddiagnosen Autism. IT-spåret är en uppdragsutbildning från Region Jönköpings län tillsammans med de tre samordningsförbunden i Jönköpings län: Södra Vätterbygden, Finnveden och Höglandet.

Information

 
Antagningskrav: Du ska ha fyllt 19 år, vara bosatt i Jönköpings län och ha huvuddiagnosen Aspergers syndrom/ASD.  

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial. Löpande ansökan och antagning.

 
 
 

IT-spåret är en utbildning som bedrivits sedan år 2012 i Eksjö. För att utveckla och anpassa utbildningen för framtiden byter IT-spåret studieform till folkhögskola. Från och med 2023-01-09 finns IT-spåret på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn i Vetlanda kommun. IT-spåret är en uppdragsutbildning från Region Jönköpings län tillsammans med de tre samordningsförbunden i Jönköpings län: Södra Vätterbygden, Finnveden och Höglandet.

 
 

Studera på Ädelfors folkhögskola

Folkhögskola är en skolform som vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från just dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Ädelfors är en av Sveriges största folkhögskolor. Vi startade 1957 i samhället Ädelfors, till nuvarande plats i Holsbybrunn flyttade man 1972. På skolan finns både allmänna grundutbildningar och yrkesinriktade utbildningar. Vi har plats för mer än 100 kursdeltagare på skolans internat.

För den som har särskilda behov finns möjlighet att bo i egen, anpassad lägenhet. Restaurangen är uppskattad för sin goda husmanskost och vegetariska kost. På skolan finns ett flertal assistenter och fritidsledare som stöttar dig i undervisningen och på fritiden.

Vad är IT-spåret?

Det är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för dig som har huvuddiagnosen Autism och som har ett stort intresse för IT. Utbildningen bedrivs på Ädelfors folkhögskola och anpassas utifrån den studerandes förutsättningar och behov. Följ kursen på Instagram.

IT-spåret har 15 platser och löpande ansökan och antagning. Studielängden är anpassningsbar efter den studerandes behov. Utbildningen är i grunden 1-årig med möjlighet till förlängning beroende på den studerandens förutsättningar och behov.  Utbildningen är CSN-berättigad. Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för logi och kost om du vill bo på skolan samt för förbrukningsmaterial. Se prislista.

Vad kan jag bli efter IT-spåret?

Målsättningen är att du ska kunna få ett arbete eller lämplig sysselsättning utifrån kompetens och förmåga inom IT-sektorn på ett företag, i en förening eller en organisation.

Vad krävs för att bli antagen?

Du ska ha fyllt 19 år, vara bosatt i Jönköpings län, ha diagnosen Autism samt vara intresserad av att studera och jobba med IT. Ansök genom att klicka på den röda knappen i den grå rutan i sidans topp.

Ansökan

Vi rekommenderar att du gör ett studiebesök hos oss på IT-spåret innan du gör en ansökan. Tid bokas via Sofia Braam-Sommansson, se kontaktuppgifter nederst på sidan. Om du vill ha får du gärna ha med en person som stöd. Det kan vara en närstående eller handläggare från kommunen, psykiatrin, Försäkringskassan eller Arbetsförmedling.

Därefter skickar du in en ansökan till oss. Du kommer att få ett brev eller mail med en tid för intervju. Vid intervjun är det huvudläraren du kommer träffa. Efter interjuvtilfället dröjer det 1-2 veckor innan du får besked om du blivit antagen eller inte.

Till intervjun vill vi att du tar med dig:

 • Intyg till diagnosen Autism.
 • Referensbrev från handläggare på kommunen/Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen eller liknande.

IT-spåret

Den yrkesinriktade utbildningen är uppdelad i följande tre moduler:

Modul 1: Kurser på gymnasienivå

 • Webbutveckling
 • Programmering 1 & 2
 • Dator- och nätverksteknik: Datorteknik 1 a-b, Dator- och nätverksteknik, Nätverksadministration, Nätverksteknik, Nätverkssäkerhet

Modul 2: fördjupningskurser på eftergymnasial nivå (motsvarande innehåll på yrkeshögskolenivå)

 • Webbprogrammering
 • Databasadministration
 • Databasteknik
 • Objektorienterad programmering

Modul 3: Praktik/arbete

 • Praktik på företag, i föreningar eller organisationer

Ovanstående kurser är exempel på innehåll att välja mellan beroende på deltagarens individuella intresse och förutsättningar.

Vi erbjuder:

 • Specialanpassade lokaler.
 • Små studiegrupper.
 • Fast studieplats.
 • Individuella studieplaner.
 • Studier i egen takt.
 • Få lärare.
 • Tillgång till arbetsterapeut

Nedan kan du ladda  ned vår kursplan. Du kan också läsa mer på Skolverkets hemsida

 

IT-spåret i medierna

Artikel i Vetlanda-Posten den 20 november. (Nytt fönster).

Artikel i Encell den 7 december. (Nytt fönster). 
Encell är nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och har ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. Se video med Martin Hugo om unga vuxna med högfungerande autism.

Öppet hus 3 mars 2023Intervju med samordningsförbunden

Sofia Braam-Sommansson, projektledare på IT-spåret, blev intervjuad av Finnvedens samordningsförbund.
Klicka här för att se intervjunFör mer information