Lär dig svenska - Filial i Råslätt

Lär dig svenska - Filial i Råslätt

Vill du lära dig svenska? Vi hjälper dig! Ädelfors folkhögskola på Råslätt i Jönköping är en skola för dig som vill lära dig svenska och förstå hur Sverige fungerar. Du kan vara nybörjare eller vilja förstå mer. Här får du en ny start med erfarna och engagerade lärare. Vi studerar i mindre grupper i olika kunskapsnivåer. Den trivsamma stämningen och det lugna studieklimatet, gör att du kan förstå och utvecklas i din egen takt.

Information

Kursstart: 2024-01-08
Kursens längd: 1-4 år
Antagningskrav: Kursen riktar sig till utrikes födda. Sökande ska ha fyllt 18 år och sakna grundskolekompetens.


Läsårstider Höstterminen 2023

21 augusti-22 december. Lov vecka 44.

Läsårstider Vårterminen  2024
8 januari -31 maj

Det finns möjlighet att ansöka  även efter kursstart.


Vad studerar vi?

Undervisningen innehåller följande ämnen:
•    Svenska som andraspråk
•    Samhällskunskap
•    Grundutbildning i datoranvändning

Studieomdöme

Efter studierna på allmän linje får du ett  studieomdöme som du sedan kan använda när du söker vidare till andra studier eller arbete.

Vad kostar det?

All undervisning är kostnadsfri. Du kan också söka studiemedel från CSN.

Var ligger skolan?

Vi finns på Råslätt i Havsörnsgårdens stora ljusa lokaler på Havsörnsgatan 111.  

Bra att veta

Folkhögskola är en skolform som utgår från elevens behov av kunskap och personlig utveckling. Utbildningen är av hög kvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning. Oftast läser vi i mindre studiegrupper. Utbildningen är allmän kurs på grund-skolenivå och riktar  sig till utrikesfödda. Utbildningsformen är särskilt lämpad för deltagare med ringa eller avsaknad av utbildning från hemlandet. Studierna är gymnasieförberedande och är CSN berättigade.Filer för nedladdning
För mer information