Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Ett sjukärende steg för steg och rehabilitering

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna.

Inventering och nulägesanalys av arbetsplatserna, SAM ur ett arbetsskade-/ rehabiliterings-perspektiv, Arbetsmiljölagen gällande AFS:ar, belastningsergonomi, Vetskap om anmälning till försäkringskassan och AFA, fördjupningsarbete belastningsskador.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024.

Kurslängd: 3 dagar.
Datum:
29-31 maj och 4-6 december 2024.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Mikael Guse.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte. 
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Ha kunskap om arbetsmiljölagen och AFS:ar som påverkar, kunna bevaka arbetsmiljöfrågor ur arbetsskade-/ rehabiliterings perspektiv, handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal