MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet

MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet

AML, MBL, förhandlingsteknik, förståelse om samverkan och erfarenhetsutbyte.

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024.

Kurslängd:
3 dagar.
Datum:
8-10 april. 18-20 november. 3 februari 2025. (del 2).
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Pierre Tornedal. Joel Fornander.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, MBL-förhandlare/mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter.
Syfte: Hur man kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen tar upp metoder för ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet.
Arbetsformer:  Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbeten i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar. Deltagarstyrd problembaserad undervisning och erfarenhetsutbyte.
Mål: Efter utbildningen ska deltagaren – Kunna genomföra förhandlingar med förståelse hur AML och MBL påverkar varandra i verksamheten på den egna arbetsplatsen. Ha kunskap i lagstiftningen MBL – AML.

Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal