Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn och matvanor.


Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024

Vad vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort och lång sikt. Hur arbetsgivare och fackliga förtroendevalda kan samverka för att förebygga hälsorisker. 

Kurslängd: 1 dag.
Datum:
25 mars och 16 september 2024. Vi håller även kurserna på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.
Kursplats:
Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare:
Mikael Guse. Ole Bak Mikkelsen.
Målgrupp:
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittèledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, fackligt förtroendevalda.
Arbetsformer: Teori, föreläsning och diskussioner varvas i fördjupningsarbeten i grupp, erfarenhetsutbyte.
Mål: Att deltagaren skall veta mer om hur vikten av rätt matvanor är viktigt, Hur man gör med sömn vid arbete av oreglerad arbetstid/ skiftarbete, att genom ökad kunskap och förståelse för kopplingen hälsa och  dygnsrytm kan man förebygga ohälsa hos oreglerad arbetstids-/ skiftgående personal.

Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal