Historia

Historia

I november 1956 beslöt ett 30-tal representanter för arbetarrörelsen i Jönköpings län att starta en folkhögskola i Ädelfors öster om Vetlanda.

Anledningen var att man ansåg att det behövdes en folkhögskola för det socialdemokratiska partiet och fackföreningarna. Skolan förlades till bruksgården (bilden) som man hyrde av en semesterhemsförening. Enligt ett envist gammalt rykte hade huset varit Gustav III:s jaktslott, men detta kan avfärdas som en legend.

Ädelfors folkhögskolas förste rektor hette Jerry Hellgren. I oktober 1957 startade undervisningen med 30 kursdeltagare. I slutet av 1960-talet ökade behovet av en ny skolbyggnad. Den gamla bruksgården fungerade dåligt som lärosäte; den fick inte moderniseras eller byggas till på grund av kulturmärkning och hade bara två klassrum.

 År 1972 flyttade skolan in i nybyggda lokaler i det närbelägna samhället Holsbybrunn, men namnet Ädelfors folkhögskola kvarstod. Under 1970-talet ökade de fackliga kortkurserna kraftigt och nya långkurser lades till. Skolan byggdes kontinuerligt till under åren. År 1978 blev Sten Ingvar Nilsson rektor. Han initierade den inriktning som jämte fackliga kortkurser förknippas med Ädelfors: tillgänglighet för funktionsnedsatta deltagare på alla utbildningar och kortkurser. År 1990 invigdes det nya aktivitetscentret och skolan fick den form den har idag.

Ädelfors folkhögskola startade 1957 med 30 deltagare med endast allmän linje i två små klassrum. Idag är skolan en anläggning på ca 12 500 kvadratmeter med drygt 150 deltagare på åtta olika utbilningar, ett internat med ca 100 boende och en 3-stjärnig hotell- och konferensanläggning med 60 hotellrum och en möteskapacitet på 200 personer. Till sistnämnda har nya grupper tillkommit: handikappgrupper, seniorgrupper, näringslivet och kommuner. På somrarna deltar ca 400 personer på olika kortkurser för funktonsnedsatta. Skolan har ca 60 anställda samt ett flertal tim- och säsongsanställda.

Ädelfors folkhögskolas rektorer

Jerry Hellgren 1957 - 1972
Henry Sundeby 1972 - 1975
Brynte Friberg 1975 - 1978
Sten Ingvar Nilsson 1978 - 1993
Ingvar Nilsson 1993 - 2002
Rolf Axelsson 2002 - 2010
Laila Bradling 2010 - 2013
Ole Busse 2013 -

 

Källa

Tillander, Björn Ädelfors folkhögskola 1957 - 2007 (Vetlanda 2007)