Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Oreglerad arbetstid, skiftarbete och hälsa

Att öka kunskapen om hur oreglerad arbetstid/ skiftarbete påverkar dygnsrytm, sömn och matvanor.

Vad vi kan göra i det dagliga livet för att må bättre på kort och lång sikt. Hur arbetsgivare och fackliga förtroendevalda kan samverka för att förebygga hälsorisker.

Tillbaka till utbildningar  Läs vår onlinekatalog.


Målgrupp: Skyddsombud, chefer och arbetsledare.
Kurslängd: Flexibelt.
Kursplats: Flexibelt.
Kursledare: Pierre Tornedal. 
Sök stöd för kursen: www.afaforsakring.se

Välj datum och företagsanpassat upplägg.

Gör en förfrågan: 
Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal