Kortkurser  för alla

Kortkurser för alla

Vi erbjuder en inkluderande miljö för dig med funktionsnedsättning.

Flexibla kortkursprogram för grupper där deltagarna har funktionsnedsättning.

Våra gäster är organisationer inom Funktionsrätt Sverige och övriga intresseorganisationer. Kursernas program anpassar vi tillsammans med varje organisation utifrån krav, behov, önskemål, deltagarnas funktionsnedsättning och SPSM:s riktlinjer.


Häng med på en rundtur på Ädelfors folkhögskola

Aktivera undertexter om text inte syns


Vad är SPSM?

Som folkhögskola kan Ädelfors ansöka om internat och resebidrag från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en statlig förvaltningsmyndighet som bildades 2008. SPSM verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning.

Så fungerar internatbidraget

Exempel: Grundpris för en 3-dagarskurs: ca  3 200:- per person. Ädelfors folkhögskola ansöker om internatbidrag för kursen av SPSM. Blir kursen beviljad utgår ett internatbidrag med 573:-/person och dag. Deltagaren skall vara från 18 år och får inte ha utnyttjat sina 30 investeringsbidrag/kalenderår.

Så fungerar resebidraget

Vid godkänt internatbidrag kan Ädelfors folkhögskola även ansöka om resebidrag hos SPSM. Resebidrag kan beviljas med högst 1 146:- /person och kalenderår. Exempel: Resa t/r hemorten-Ädelfors. Busskostnad: 19 000:-, vid 20 deltagare blir kostnaden 0:-/person. Deltagaren skall vara från 18 år och får inte ha utnyttjat sitt resebidrag på 1 146:- /kalenderår. Om du reser med egen bil kan en person/bil ansöka om reseersättning

Hur kan vi hjälpa er organisation?

Kontakta oss så börjar vi planera er kortkurs eller möte. Välj digital presentation eller besök. Vi presenterar Ädelfors och diskuterar tidsperspektiv, krav, önskemål och behov för just er organisation. Ädelfors deltar gärna på mässor, presenterar på ordförandemöten och liknande aktiviteter. Självfallet är ni alltid varmt välkomna till Ädelfors folkhögskola för besök och guidning. Vi bjuder på en övernattning (max två personer).

Möten och konferenser

På Ädelfors folkhögskola finns även stora möjligheter att  lägga föreningens egna kurser, sommarkurser/läger, årsmöten, konferenser och liknande.

Ädelfors folkhögskola

Vi ligger i den gamla kurorten Holsbybrunn i hjärtat av Småland. Vår målsättning är att vara en attraktiv och anpassad mötesplats och kursplats för intresseorganisationer och folkrörelseorganisationer. Ädelfors är även en mötesplats för skolans ägarorganisationer, medlemsföreningar av alla slag, offentliga organisationer och näringslivet.

Har du frågor? Kontakta mig!

Cicci Hultqvist

cicci.hultqvist@adelfors.nu
0383-571 10

Cicci Hultqvist