Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

Denna utbildning innehåller grundläggande kunskaper om psykosocial arbetsmiljö.

Denna utbildning innehåller grundläggande kunskaper om psykosocial arbetsmiljö. Inblick om skillnaden mellan bra och dålig kommunikation exempelvis via kroppspråk, härskartekniker osv. Förkunskaper: Deltagarna ska ha kunskaper om fackets organisation, idé och roll. Ha kännedom om arbetsmiljölagar, avtal samt grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och grundutbildning för fackligt förtroendevalda. Skyddsombud ska också ha gått Bättre arbetsmiljö (BAM).

Läs vår onlinekatalog
Till startsida fackliga kurser 2024.

Målgrupp: Skyddsombud, klubbordförande, förhandlare och andra förtroendevalda inom arbetsorganisationen.
Kurslängd: 3 dagar.
Datum: 22-24 april. 30 september-2 oktober 2024.
Kursplats: Ädelfors folkhögskola. Hitta hit.
Kursledare: Pierre Tornedal.

Vi håller även kursen på valfria datum hos kund. Kontakta oss för upplägg.

Har du frågor? Kontakta mig!

Pierre Tornedal

pierre.tornedal@adelfors.nu
0730-393 614

Pierre Tornedal