Information till kursdeltagare

Information till kursdeltagare

Folkhögskola är en skolform som utgår från dina behov av kunskap och personlig utveckling. Oavsett om du vill läsa en yrkesinriktad linje eller vill komplettera dina tidigare studier på allmän kurs för att söka till högskolan, får du en utbildning av hög kvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning. Ofta läser vi i mindre studiegrupper och stor vikt läggs vid dina egna erfarenheter, förkunskaper och behov.

Att studera på en folkhögskola

På folkhögskolan flyter studier och fritid ihop och många får vänner för livet. På internatet kan du studera och diskutera tillsammans med andra kursdeltagare. Du har också möjlighet, att på kvällstid nyttja skolans lokaler och utrustning.

Husdjur får inte vistas på skolområdet.

Demokratisk organisation och deltagarstöd

Genom studeranderådet och kursrådet kan du arbeta aktivt med kursdeltagarnas inflytande i frågor som rör undervisning, ekonomi och liknande.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, måltider, eventuellt boende och studieresor betalar du själv. Du kan söka studiemedel för alla våra långa kurser.

Information om kostnader.

Studiestöd

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har.

Centrala studiestödsnämndens hemsida CSN.

Funktionsnedsättning

Information funktionsnedsättning.

Boende

Information om Internatet.

Lokaler

Lektionssalar för din kurs kan du hitta på sidan Lokaler.

Biblioteket

Information om biblioteket.

Informationsbroschyren läsåret 2022-2023

I broschyren Information till deltagare nedan finner du information som rör skolan, boendet, fritidsaktiviteter och annat smått och gott som kan vara bra att veta för dig som är kursdeltagare på skolan. 

Broschyren Information till deltagare. (pdf. 648kB)

Studeranderätt

Studeranderätt på Folkbildningsrådets hemsida.
Studeranderätt på Ädelfors folkhögskola

Körkort

Passa på att ta körkort under dina studier på Ädelfors folkhögskola.

Information på sidan Körkort.