/media/132195/img_6596-kopia.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1140&height=486&rnd=132169066260000000

Information till kursdeltagare

Folkhögskola är en skolform som utgår från dina behov av kunskap och personlig utveckling. Oavsett om du vill läsa en yrkesinriktad linje eller vill komplettera dina tidigare studier på allmän kurs för att söka till högskolan, får du en utbildning av hög kvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning. Ofta läser vi i mindre studiegrupper och stor vikt läggs vid dina egna erfarenheter, förkunskaper och behov.

Att studera på en folkhögskola

Du betalar ingenting för undervisningen. På folkhögskolan flyter studier och fritid ihop och många får vänner för livet. På internatet kan du studera och diskutera tillsammans med andra kursdeltagare. Du har också möjlighet att, på kvällstid, nyttja skolans lokaler och utrustning. Husdjur får inte vistas på skolområdet.

Demokratisk organisation och deltagarstöd

Genom studeranderådet och kursrådet kan du arbeta aktivt med kursdeltagarnas inflytande i frågor som rör undervisning, ekonomi etc.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, måltider, eventuellt boende och studieresor betalar du själv. Du kan söka studiemedel för alla våra långa kurser.

Läsåret 2021-2022

I informationsbroschyren nedan finner du information som rör skolan, boendet, fritidsaktiviteter och annat smått och gott som kan vara bra att veta för dig som är kursdeltagare på skolan. Skriv gärna ut ett exemplar. Ladda ned broschyr.För mer information

Kontakta respektive kurs- och utbildningsledare

Länk till sidan kontakta kurs- och utbildningsledare