Om Indie Game Studio

Om Indie Game Studio

Namnet "Indie Game Studio" föddes under en brainstormningsdag på Oskarshamns folkhögskola. En liten grupp åkte dit för att ta fram nästa kurs i indiespelutveckling på Ädelfors folkhögskola.

Hur allt startade

Skolan har sedan 2009 haft erfarenhet av att driva dataspelsutvecklingskurser och många hade efterfrågat en eftergymnasial kurs där man kunde fokusera på eget företagande och indiespelutveckling. En inkubator.

2016 jobbade Jessica Lycker på kursen i Dataspelsutveckling under ett vikariat och då föddes tanken om en ny kurs.

November i Oskarshamn

I mitten av november 2016 åkte alla lärare från kursen Dataspelsutveckling och biträdande rektor Carina Lindén Rydén till Oskarshamns folkhögskola för att prata om den framtida nya kursen. Det var då namnet "Indie Game Studio" föddes.

Kursutveckling

Jessica fick börja jobba med att ta fram syften och mål med kursen. Men hjälp av målen skapade hon en kursplan för Indie Game Studio. 

En viktig punkt är att man ska få mycket tid att arbeta med sina projekt och parallellt få kunskaper i t.ex. marknadsföring, ekonomi och entreprenörskap.

Jessica kom tidigt i kontakt med Johan Wiklund, professor på Syracuse University. Han har under mer än tjugofem år forskat i sambandet mellan ADHD och entreprenörskap. Under samtalen mellan Jessica och Johan har vikten av rutiner, välmående, coachning och meditation kommit upp.

Det var en stor bidragande effekt att Indie Game Studio har stort fokus i att coacha sina deltagare i mer än spelutvecklingsprocessen.

Indie Game Studio har en helhetssyn på vad vi vill ge deltagarna som studerar hos oss. Det handlar självklart om att utvecklas som spelutvecklare, få kunskaper i företagande men också få möjlighet att stärka självförtroendet och självkänslan.

Kursen är utvecklad för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då vi tar hänsyn till individers behov som t.ex att deltagarna har egna platser i klassrummet, vi har framförhållning med scheman, tydliga rutiner och boendestöd.

LÄS OM VÅRT ARBETSSÄTT

Indiespelutvecklingskursen idag

Indie Game Studio har utvecklats under åren genom deltagarna som studerat på kursen. Idag är kursen mycket individanpassad eftersom varje deltagare sätter egna mål med sina studier. Kursen blev inte som tanken var från början, en renodlad inkubator. Idag finns det därför deltagare som studerar här för att jobba med sin portfolio för att på så sätt söka sig vidare, en del har som fokus att utveckla sina förmågor. Det finns de som har som mål att starta företag och vill jobba som indiespelutvecklare.

Det som vi är mycket stolta över är hur många möjligheter det finns när man studerar hos oss, att varje individ har möjlighet att forma sin tid under ett läsår. Vi ser möjligheterna inte begränsningarna.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN