Funktionsnedsättning

Samtliga våra kurser och utbildningar är öppna för dig med funktionsnedsättning.

Boende

Vi har 29 lägenheter med olika grader av anpassning. Alla lägenheter har kök, dusch, toalett, telefon, tv samt larmutrustning. Att bo själv i en lägenhet på skolan är för många första steget till ett eget boende.

Stödpersoner

På skolan finns möjlighet till stödpersoner. de kan ge dig stöd och hjälp i undervisningen, i boendet och på fritiden.

Träning

På skolan har du möjlighet att träna på gym även under dagtid

Testa skolan innan du söker

Det är viktigt att du som är intresserad av att börja på Ädelfors folkhögskola kommer på besök och även deltar i en Känn dig för-kurs. Du får lära känna skolan och dess lärare, assistenter och övrig personal. Kursen innebär också att skolan får information om dig och dina framtidsplaner, behov av träning, hjälpmedel och anpassningar, samt fritidsintressen.

Studiebesök

Du får gärna göra studiebesök på skolan. Kontakta respektive klassföreståndare för att boka in ett besök.