Funktionsnedsättning

Samtliga våra kurser och utbildningar är öppna för dig med funktionsnedsättning.

Vår ambition är att du som kursdeltagare skall få

  • Kunskaper, färdigheter och social kompetens
  • Arbete/sysselsättning eller fortsatt yrkesutbildning
  • Möjlighet att utveckla dina intressen för att skapa en aktiv fritid
  • Eget boende efter utbildningen

Träning

På skolan har du möjlighet att träna på gym även under dagtid. Vi hjälper dig att utforma din träning.

Boende

Vi har 29 lägenheter med olika grader av anpassning. Alla lägenheter har kök, dusch, toalett, telefon, tv samt larmutrustning. Att bo själv i en lägenhet på skolan är för många första steget till ett eget boende.

Stödpersoner

På skolan finns möjlighet till stödpersoner. de kan ge dig stöd och hjälp i undervisningen, i boendet och på fritiden.

Assistans

Vi hjälper dig att skaffa den assistans du behöver.  Assistenterna ger dig stöd och hjälp i undervisningen, i boendet och på fritiden.

Testa skolan innan du söker

Det är viktigt att du som är intresserad av att börja på Ädelfors folkhögskola kommer på besök och även deltar i en Känn dig för-kurs. Du får lära känna skolan och dess lärare, assistenter och övrig personal. Kursen innebär också att skolan får information om din bakgrund och dina framtidsplaner, behov av träning, hjälpmedel och anpassningar, samt fritidsintressen.

Studiebesök

Du får gärna göra studiebesök på skolan. Kontakta respektive klassföreståndare för att boka in ett besök.