Elev- och Personlig assistent distanskurs

Elev- och Personlig assistent distanskurs

OBS! DU KAN FORTFARANDE ANSÖKA TILL HT 2022! En kurs som ger dig möjlighet att arbeta som elev- eller personlig assistent. Med människans totala situation i centrum får du kunskaper som är värdefulla i ditt arbete inom skola och omsorg. Här får du läsa ämnen som pedagogik, etik, utvecklingspsykologi, lågaffektivt bemötande och MI (motiverande samtal) men även lära dig praktiska färdigheter såsom tecken som stöd, taktil massage, lyft- och förflyttningsteknik mm.

Information

Kursstart: 2022-08-22  
Antagningsdag: 2022-05-17  
 
Kursens längd: 1 år
 
Antagningskrav: Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 3. Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande). Lägsta ålder är 20 år.  

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, övriga kostnader läs på sidan Kostnader.

Sista ansökningsdag: fortlöpande

 
 
 

Elev- och Personlig assistent distanskurs

OBS! DU KAN FORTFARANDE ANSÖKA TILL HT 2022!
Utbildningen är ettårig och går som distanskurs med åtta obligatoriska närträffar. Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier, individuellt och i grupp via lärplattformen Google apps for education.

Målet med utbildningen:

●    att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över sig själv i relation till sin yrkesroll.
●    att ge den studerande kunskap om olika funktionsnedsättningar.
●    att ge den studerande teoretiska och praktiska verktyg för att på bästa sätt möta yrkesområdets krav.

Utbildningens temaområde

●    yrkesområdet
●    beteendevetenskap - människan
●    pedagogik
●    etik, bemötande och förhållningssätt
●    fördjupningsarbete
●    praktik (sex veckor).

Ansökan

Ansökan gör du på Schoolsofts formulär. Klicka på knappen i informationsrutan ovan.

Fyll i ansökan och bifoga följande:

●    Kopior på betyg och anställningsintyg.
●    CV och personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.

I din ansökan kan du se om du behöver komplettera något, saknar behörighet eller är behörig. Kompletteringar ska vara inlagda före sista ansökningsdag.

Du som är behörig kommer att kallas till en obligatorisk antagningsdag på Ädelfors folkhögskola 2022-05-17.

Kursdeltagares kommentarer om Assistent på distans

"Jag läser assistentlinjen på distans, jag har läst i snart 5 månader. Tycker utbildningen är suverän, lärarna är superbra det gör allting väldigt intressant och roligt.

Har fått jobb som personlig assistent mycket tack vare det jag redan har lärt mig. Jag kan varmt rekommendera den här skolan och utbildningen för dig som är intresserad av att arbeta med människor och som tycker det är skönt att studera på distans kanske för att du arbetar.

Du läser via ett klassrum på internet som funkar hur bra som helst. Trivs jättebra på skolan med alla lärare och elever, har redan lärt mig otroligt mycket och mer kommer det att bli! :) Underbar skola!"

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.För mer information

  • Gunnel Rosell Mårdahl

    Kurs- och utbildningsledare personlig/elevassistent på distans och lärarassistent på distans


    0383-571 18
    073 803 11 31 gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu