Lärarassistent distanskurs

Lärarassistent distanskurs

OBS! DU KAN FORTFARANDE ANSÖKA TILL HT 2022! Lärarassistent är en yrkesutbildning där du får möjlighet att vara med och forma framtidens skola. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och främja lärprocessen, både genom att avlasta läraren och stödja eleverna. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget såväl i som utanför klassrummet. Här får du läsa ämnen som pedagogik, etik, utvecklingspsykologi, ledarskap, kommunikation, IKT mm.

Information

Kursstart: 2022-08-22  
Antagningsdag: 2022-05-19  
 
Kursens längd: 2 terminer
 
Antagningskrav: Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 3. Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande). Lägsta ålder är 20 år.  

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, övriga kostnader läs på sidan Kostnader.

Sista ansökningsdag: fortlöpande

 
 
 

Lärarassistent distanskurs.

OBS! DU KAN FORTFARANDE ANSÖKA TILL HT 2022!
OBS! Vårterminsstarten tas bort. Endast intag hösten 2022.
OBS! Är du osäker på din behörighet, kontakta oss först via telefon eller mail innan du ansöker: 073 803 11 31 gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu

Utbildningen är ettårig och går som distanskurs med fyra obligatoriska närträffar. Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier, individuellt och i grupp via lärplattformen Google apps for education.

Målet med utbildningen:

 • att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över sig själv i relation till sin yrkesroll och  skolans uppdrag.
 • att tillgodogöra sig kunskaper i elevernas pedagogiska och sociala utveckling.
 • att ge den studerande kunskaper för att på bästa sätt möta skolans och elevens behov.

Utbildningens innehåll:

 • yrkesområdet
 • beteendevetenskap och kommunikation
 • bemötande och förhållningssätt
 • etik och värdegrund
 • pedagogik och ledarskap
 • fördjupningsarbete
 • praktik (sex veckor).

Antagningskrav

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 3. Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande). Lägsta ålder är 20 år.  OBS! Är du osäker på din behörighet, kontakta oss först via telefon eller mail innan du ansöker: 073 803 11 31 gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu

Ansökan

Klicka på den röda knappen i den grå rutan överst på sidan. Fyll i ansökan och bifoga följande:

 • Kopior på betyg och anställningsintyg.
 • CV och personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.

  I din ansökan kan du se om du behöver komplettera något, saknar behörighet eller är behörig. Kompletteringar ska vara inlagda före sista ansökningsdag.

Antagningsdag

Du som är behörig kommer att kallas till en obligatorisk antagningsdag 2022-05 19.

Kursdeltagares kommentarer om lärarassistent på distans

“Lärorik och givande utbildning”

“Skönt med distans och lärare som är lätta att nå. Bra studieplattform”

“Praktiken gav mycket kunskap”

“Bra att få möjlighet att reflektera över sitt eget bemötande gentemot eleverna”

Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.För mer information

 • Gunnel Rosell Mårdahl

  Kurs- och utbildningsledare personlig/elevassistent på distans och lärarassistent på distans


  0383-571 18
  073 803 11 31 gunnel.rosell-mardahl@adelfors.nu